Zarząd

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO 2019-2020

Przewodniczący ­ – płk dr hab. inż. Jacek Janiszewski, prof. WAT

Wiceprzewodniczący – dr hab. inż. Tadeusz Szymczak (ITS)

Sekretarz – dr hab. inż. Elżbieta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. PW

Skarbnik – dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW

Członkowie Zarządu – dr inż. Mateusz Kopeć

   dr inż. Wiesław Krzymień, ILot

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – dr hab. inż. Barbara Kozłowska, PW

Wiceprzewodnicząca – dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. PW

Członek – dr inż. Krzysztof Rogowski, PW