Nagroda im. Witolda Nowackiego

Nagroda im. Witolda Nowackiego

Nagroda im. Witolda Nowackiego została uchwalona 15 stycznia 2007 r. na walnym zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz zastosowań w budowie maszyn, urządzeń i konstrukcji.

Regulamin

Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody im. Witolda Nowackiego w XI edycji został przedłużony do 31 XII 2019

Laureaci

Arkadiusz Mężyk (2009)
Jerzy Warmiński (2011)
Zbigniew Kowalewski (2012)
Sebastian Uzny (2014)
Robert Jankowski (2015)
Robert Zalewski (2016)
Paweł Kłosowski (2019)