Strona główna

Oddział Warszawski jest jednym z 19 oddziałów działającego od 1958 r. Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Celem statutowym PTMTS jest krzewienie i  popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i  stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Towarzystwo realizuje swoją misję głównie przez organizowanie konferencji, zebrań, seminariów i  kursów oraz wydawanie kwartalnika naukowego Journal of Theoretical and Applied Mechanics.